Πολιτική Απορρήτου

Οι Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας www.froika.com (εφεξής “ο Δικτυακός Τόπος” ή ” www.froika.com”) προσφέρονται από τη FROIKA, που εδρεύει στις Αχαρνές (εφεξής “η Εταιρεία”) στους χρήστες της (εφεξής “Χρήστες” ή “εσείς”) σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους σας ζητείται να διαβάσετε προσεκτικά και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο εάν συμφωνείτε μαζί τους και αποδέχεστε την πλήρη εφαρμογή τους. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σημαίνει ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν τη μόνη νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ σας και της FROIKA και έχουν πλήρη ισχύ, σαν να είχαν υπογραφεί γραπτώς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.froika.com. Η Ιστοσελίδα παρέχει γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τα προϊόντα της (καλλυντικά, δερμοκαλλυντικά και προϊόντα για στοματική φροντίδα).
Οποιεσδήποτε πληροφορίες βρίσκονται στην Ιστοσελίδα προσφέρονται μόνο ως γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τα συναφή θέματα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσουν την εξατομικευμένη συμβουλή ενός ειδικευμένου επαγγελματία υγείας, που θα πρέπει πάντα να αναζητάτε σε ιατρικά και φαρμακευτικά θέματα. Η Εταιρεία δεν εγγυάται με κανένα τρόπο την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών που βρίσκονται στην Ιστοσελίδα και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές τις πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ανατρέξτε στο άρθρο με τίτλο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ, παρακάτω. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής αυτών των Όρων Χρήσης, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση. Σας παροτρύνουμε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε αλλαγή.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Δικτυακός Τόπος (ιστοσελίδα ή ιστότοπος) www.froika.com είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και με διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.
Η Εταιρεία διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα, τη βάση δεδομένων και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, επιστημονικών παρουσιάσεων και μελετών, υπηρεσιών και όλων των άλλων αρχείων αυτής της Ιστοσελίδας ) είτε άμεσα ως δημιουργός είτε έμμεσα, με άδεια από τους εκάστοτε δημιουργούς. Η παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών των δικαιωμάτων θα επιφέρει τις επακόλουθες κυρώσεις και την ευθύνη που καθορίζονται από τους ισχύοντες νόμους. Ενδεικτικά και μη αποκλειστικά: η αντιγραφή, η τροποποίηση, η δημοσίευση, η διανομή με οποιοδήποτε μέσο κειμένων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας απαγορεύεται. Επιπλέον, απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ιστότοπου www.froika.com. Όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι είτε νομίμως καταχωρημένα εμπορικά σήματα, είτε ιδιοκτησία της Εταιρείας ή / και τρίτων μερών, εταιρειών, ή αντιστοίχων ιδιοκτητών, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών νόμων περί εμπορικών σημάτων και από διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων και λογότυπων χωρίς άδεια απαγορεύεται απολύτως. Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου, να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, χωρίς χρέωση και χωρίς καμία απαίτηση εγγραφής από τους χρήστες. Όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν θα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα σας με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του Δικτυακού Τόπου, ή εάν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας του www.froika.com, το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το μήνυμά σας θα αποθηκευτούν στους διακομιστές μας. Προκειμένου να παρέχει σωστά τις υπηρεσίες της, η FROIKA διατηρεί Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR). Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα είναι αποκλειστικά εκείνα που υποβάλλουν τα Υποκείμενα των δεδομένων (εσείς) όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας. Σκοπός της διατήρησης τέτοιων αρχείων Προσωπικών Δεδομένων είναι η αποτελεσματική επικοινωνία μαζί σας, δηλαδή η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο επιλέξατε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για λόγους αποθήκευσης, μόνο αυτά τα δεδομένα μεταδίδονται σε ένα διακομιστή εντός της Ε.Ε. Η συγκατάθεσή σας για τους παρόντες Όρους Χρήσης του www.froika.com είναι ταυτόχρονα η ρητή συγκατάθεσή σας, ως Υποκείμενο Δεδομένων, για την απαραίτητη επεξεργασία και διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως περιγράφεται.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην πωλήσει, να μισθώσει ή με οποιονδήποτε τρόπο να δημοσιεύσει τα Δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνο εάν έχει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση των δεδομένων και πληροφοριών σας, ή εάν έχει λάβει εντολή να το πράξει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, μόνο στις αρμόδιες αρχές.

Επιπλέον, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την www.froika.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργαστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης στο www.froika.com ή για την εξυπηρέτηση των δικών σας αιτημάτων και δεσμεύονται από τις αντίστοιχες προϋποθέσεις επεξεργασίας, τήρησης και προστασίας αυτών των δεδομένων. Η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να στείλει ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam). Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για εμπορικούς σκοπούς, προκειμένου να σας ενημερώσει για τα προϊόντα και τα νέα της και για να σας στείλει μηνύματα σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Αν θέλετε επίσης να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, θα πρέπει να εγγραφείτε εισάγοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο τμήμα newsletter της ιστοσελίδας. Θα έχετε την ευκαιρία να διαγραφείτε από τη λίστα παραληπτών σας σε κάθε e-mail που θα λαμβάνετε (opt-out). Η διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) ορίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη ή του επισκέπτη που δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή του στο Internet και στο www.froika.com. Η διεύθυνση IP αποθηκεύεται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για λόγους ασφάλειας του συστήματος www.froika.com (διακομιστής, βάση δεδομένων κ.λπ.), ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιείται για ανώνυμες στατιστικές.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας εξηγήσουμε ποια δεδομένα τηρούμε για εσάς, καθώς και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ, υπογεγραμμένη με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής σας.

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας είναι ελλιπή ή ανακριβή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να προβούμε σε κατάλληλες διορθώσεις. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους, μετά από διαβούλευση μαζί μας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που αφορούν την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Εάν υποβάλετε σχετικό αίτημα, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Μπορείτε να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από όλες τις προωθητικές ενέργειες ή να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από ορισμένες μόνο μορφές εμπορικής επικοινωνίας (όπως e-mail, τηλέφωνο, κτλ.).

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα μέσω e-mail, μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα μας.
Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].
Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@froika.com. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την Εταιρεία μας στο χρονικό διάστημα αυτό, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας. H FROIKA συμμερίζεται την ανησυχία σας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση info@froika.com.
Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).

COOKIES

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για τον προσδιορισμό χρηστών συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων στον ιστότοπο. Ένα cookie είναι ένα μικρό στοιχείο δεδομένων που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν διακομιστή ιστού και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν καμία ζημιά στο σύστημά σας και δεν επηρεάζουν την εργασία του ή υπονομεύουν την αποτελεσματικότητά του με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, διευκολύνουν την πλοήγηση στον ιστό, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας προειδοποιεί όταν χρησιμοποιούνται cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στο www.froika.com ή να εμποδίσετε τη χρήση cookies. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιηθούν cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στη σχετική Πολιτική Cookies.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ

Διευκρινίζεται ότι ούτε η Εταιρεία ούτε οι αντιπρόσωποί της προσφέρουν ιατρικές ή φαρμακευτικές συμβουλές μέσω της ιστοσελίδας www.froika.com και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν στην παρόντα ιστότοπο πληροφορίες που προορίζονται να αντικαταστήσουν τις δέουσες ιατρικές συμβουλές. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι εκπρόσωποί της μπορούν να εγγυηθούν την ακρίβεια, την ειλικρίνεια ή την επιστημονική εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα από τη μορφή που παρέχονται, π.χ., εικόνες, βίντεο, κείμενα, γραφικά κλπ. Τα άρθρα που παρουσιάζονται στον ιστότοπο, αν και έχουν επιστημονικό χαρακτήρα, έχουν σκοπό να προσφέρουν πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και ακόμη και όταν έχουν συνταχθεί από ειδικούς δεν έχουν σκοπό να αποτελέσουν μεμονωμένες ιατρικές ή φαρμακευτικές συμβουλές ή να αντικαταστήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την σχέση σας με το δικό σας γιατρό, τον οποίο θα πρέπει να συμβουλευτείτε σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με την υγεία σας. Οι πληροφορίες και οι συμβουλές που προσφέρονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως προτροπή για ανάληψη ή απόρριψη οιασδήποτε συγκεκριμένης ενέργειας. Καμία ενέργεια που αναλαμβάνεται από Χρήστη ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ευθύνη εκ μέρους της Εταιρείας ή των αντιπροσώπων της. Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών στην ιστοσελίδα, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της για οποιαδήποτε μορφή ζημίας που υπέστη ο χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του ιστότοπου www.froika.com, η χρήση του οποίου γίνεται αποκλειστικά με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του ιστότοπου www.froika.com προσφέρεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, οποιουδήποτε είδους σε σχέση με την εμπορική του χρήση ή το δυναμικό ή την καταλληλότητά του για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται ρητή εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας θα είναι διαθέσιμες χωρίς διακοπή ή σφάλματα ή ότι τυχόν σφάλματα θα διορθωθούν. Ούτε, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ιστότοπος θα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι αντιπρόσωποί της, οι υπάλληλοί της ή οι συνεργάτες της δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που μπορεί να υποστείτε λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη μορφή απώλειας ή ζημίας που υπέστη ο χρήστης που επισκέπτεται τέτοιους ιστότοπους. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι αντιπρόσωποί της δεν εγγυώνται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν χωρίς διακοπή. Επιπλέον, αυτοί οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί, όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να προσθέσει συνδέσμους χωρίς προειδοποίηση και να αλλάξει το περιεχόμενο του www.froika.com ανά πάσα στιγμή. Κατά τη χρήση του www.froika.com δηλώνετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Εταιρεία ή οι εκπρόσωποί της να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιέχει, τις υπηρεσίες / προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν, ή τις διαφημίσεις που ενδέχεται να παρουσιάσουν.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα. Συμφωνείται ότι όλοι οι παραπάνω Όροι Χρήσης είναι ισότιμοι. Εάν κάποια διάταξη που περιλαμβάνεται στους παραπάνω Όρους Χρήσης κριθεί ότι αντιβαίνει στον νόμο, θα παύσει αυτόματα να ισχύει και θα αφαιρεθεί από την παρούσα δήλωση όρων και προϋποθέσεων, χωρίς να επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα των άλλων όρων και προϋποθέσεων. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Με την παρούσα συμφωνία, συμφωνείτε ότι, όπου επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο και με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς μέσω ηλεκτρονικών μέσων προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας μας και να μην λαμβάνετε πλέον επικοινωνίες, μπορείτε να το πράξετε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Διαγραφή από την Αλληλογραφία” που περιλαμβάνεται στα email μας, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας στη διεύθυνση https://froika.com/contact-us/ και θα διαγραφείτε από τη λίστα μας.