ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η FROIKA έχει αναπτύξει ένα πολύ καλά εξοπλισμένο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες υψηλές τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες, με τη συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου (χημικοί & φαρμακοποιοί), επικεντρώθηκαν στη συνεχή έρευνα, σχεδιασμό και ανάπτυξη Νέων και Καινοτόμων καλλυντικών προϊόντων.

Τα παρακάτω εργαλεία μετρήσεων In-Vitro και In-Vivo αποτελούν βασικό οδηγό για την τυποποίηση οποιασδήποτε καινοτόμου ιδέας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας:

 • Corneometer
 • Tewameter
 • Sebumeter
 • Μετρητής pH του δέρματος
 • Dermaspectrameter
 • SPF – 290 Analyzer
 • Δερματοσκόπιο

Τα παρακάτω εργαλεία αποτελούν βασικό οδηγό για την τυποποίηση οποιασδήποτε καινοτόμου ιδέας για μετρήσεις In-Vitro και In-Vivo που συμβάλλουν στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας:

 • Corneometer
 • Tewameter
 • Sebumeter
 • Μετρητής pH του δέρματος
 • Dermaspectrameter
 • SPF – 290 Analyzer
 • Δερματοσκόπιο

Γίνεται πάντα χρήση των πιο σύγχρονων δεδομένων και τεχνικών που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και την μοναδική αποτελεσματικότητά των προϊόντων FROIKA πριν φτάσουν στο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.