Froika Froika Froika Froika Froika

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Κατά τη διάρκεια του 2000, η ​​FROIKA απέκτησε το ISO 9001 από τη γερμανική εταιρεία DQS, ως διεθνή αναγνώριση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η εταιρεία απέκτησε επίσης το ISO 13485 από την εταιρεία BUREAU VERITAS, ένα διεθνώς συμφωνημένο πρότυπο που καθορίζει απαιτήσεις για διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, παρέχοντας την ευκαιρία να εξασφαλίσει τις βέλτιστα χρησιμοποιούμενες κατασκευαστικές πρακτικές, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να παράγει πλέον και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

separator

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αφού το προϊόν είναι καλά τυποποιημένο στο Ερευνητικό μας Εργαστήριο, η διαδικασία παραγωγής αρχίζει με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας. 
Υπήρξε σημαντική επένδυση σε νέους εξοπλισμούς υψηλής τεχνολογίας:

  • Αναδευτήρας κενού
  • Μηχανές πλήρωσης
  • Μηχανές τιτλοφόρησης
  • Φούρνος αποστείρωσης

που επιτρέπει στην εταιρεία να παράγει δερματολογικά και οδοντιατρικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς.
Η φαρμακευτική αγορά και οι αυστηροί κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί, γνωστοί ως διαδικασίες που καθορίζονται πλήρως από τις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (Good Manufacturing Practices – GMP). 
Κατά τη διάρκεια του 2000, η ​​FROIKA απέκτησε το ISO 9001 από τη γερμανική εταιρεία DQS, ως διεθνή αναγνώριση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.